Scenic Wall Covers

El coeficient d’absorció acústica d’un material, és la relació entre el so absorbit i el so reflectit per aquest i depèn directament del grau de porositat del producte.
Per tant, un valor 100% d’absorció, assenyala que tot el so ha estat absorbit, mentre que un valor del 0% d’absorció assenyala que tot el so ha estat reflectit.

 

Scenic Technical Textiles
Scenic Technical Textiles
Scenic Technical Textiles